ESG Webinar; hvad betyder det for dig og din virksomhed?

ESG - Hvad betyder det for dig og din virksomhed?

CFOPEOPLE A/S afholdte et ESG-webinar i samarbejde med Lise Lotte Hjerrild, som er ESG-partner hos Horten, den 22. september 2023. Hvis du ikke havde mulighed for at deltage i webinaret, kan du nu se det eller genopleve det her og downloade slideshowet. 

I webinaret dykkede Lise Lotte Hjerrild ned i, hvordan din virksomhed kan drage fordel af bæredygtighed i jeres forretningsstrategi. Webinaret behandlede følgende emner for at hjælpe dig og din virksomhed med at komme bedst muligt i gang med ESG:
 
♻️ Hvad er ESG, og hvordan kan man gå fra grønne regnskaber til ESG-rapportering?
📝 Hvilke virksomheder påvirkes direkte, og hvornår?
🤔 Hvordan påvirker ESG din virksomhed konkret?
🚀 Hvordan kommer du og din virksomhed bedst i gang? Samt eksempel på Mærsks bæredygtighedsstrategi og rapportering (SR2023).
 
Hvis du ønsker at modtage invitationer til vores kommende webinars og events, kan du tilmelde dig vores fællesskab her 📬 http://eepurl.com/ij8bSv.
 

Gense webinaret her

Download slideshowet her

Powered By EmbedPress

Hvad er ESG?

Environmental: Bæredygtig energi, miljøretlige krav og standarder, bæredygtig udbud og IT.

Social: Medarbejderpolitikker, diversitet og ligebehandling, menneskerettigheder.

Governance: Implementering og bæredygtighedsprincipper i ledelsesmæssige værdigrundlag, bestyrelsesarbejde, tilsyn og kontrol, antikorruption.

Hvordan kan man gå fra grønne regnskaber til ESG rapportering?

Hvad er grønne regnskaber: 

 • Grønne regnskaber blev afskaffet i 2015.
 • Formålet var at informere offentligheden om de største og mest miljøtunge virksomheders miljøforhold.
 • Indeholder en redegørelse fra virksomheders ledelse og en oversigt over (i) forbrug af ressourcer og (ii) udledninger og affaldsmængder.
 • Udspringer af lov om miljøbeskyttelse.
 • Ubrugelige og overhalet af virksomhedernes frivillige miljørapportering. 
Startskuddet til ESG rapportering : 
 • Bæredygtighed i årsrapporten er reguleret i årsregnskabslovens § 99 a.
 • Store virksomheder i regnskabs klasse C og virksomheder i regnskabsklasse D skal redegøre for deres arbejde med samfundsansvar.
 • Pligt til at offentliggøre en redegørelse for samfundsansvar.
 • Politikker for samfundsansvar.
 • Obligatoriske oplysninger.
 • Mange virksomheder vælger at udarbejde egentlige ESG rapporter.
Hvilke virkomheder skal rapporterer til ESG, ESG regulreting, financielle virksomheder, ikke financielle virkosmhede, ESG rapportering
Finansielle virksomheder må ikke investere i eller låne penge til ikke-finansielle virksomheder, medmindre de ikke-finansielle virksomheder er bæredygtige.
Hvilke virkomheder skal rapporterer til ESG, ESG regulreting, financielle virksomheder, ikke financielle virkosmhede, ESG rapportering
Hvem bliver påvirket af ESG reguleringen? Hvornår starter ESG reguleringen? Hvilket årstal starter ESG reguleringen?
Proces for klassifikation efter taksonomien
Proces for klassifikation efter taksonomien
Rapporteringsrektivitet- ESRS standarder

Eksempel på Mærsks bæredygtighedsstrategi (SR2023)

Eksempel Mærsk ESG rapportering

ESG Webinar; hvad betyder det for dig og din virksomhed?