Try & Hire

Lær hinanden at kende som medarbejder såvel som arbejdsgiver i en aftalt periode, inden I sammen tager valget om fast ansættelse af kandidaten.

Med Try & Hire kan I som virksomhed og medarbejder ”afprøve hinanden” i en periode, inden I bliver enige om en evt. fastansættelse.

Fejlansættelser er dyre og resursekrævende.

Med Try & Hire har I som virksomhed bl.a. følgende fordele: