Try & Hire

Lær hinanden at kende som medarbejder såvel som arbejdsgiver i en aftalt periode, inden I sammen tager valget om fast ansættelse af kandidaten.

Med Try & Hire kan I som virksomhed og medarbejder ”afprøve hinanden” i en periode, inden I bliver enige om en evt. fastansættelse.

Fejlansættelser er dyre og resursekrævende.

Med en Try & Hire model har I som virksomhed bl.a. følgende fordele:
• I undgår dyre fejlansættelser
• CFOPEOPLE står for hele administrationen, idet I som virksomhed indgår aftale med CFOPEOPLE og CFOPEOPLE laver aftale med kandidaten
• Afprøv kandidaten i en aftalt periode – der altid vil kunne forlænges – uden forpligtelser
• I kan fastansætte kandidaten efter 4 måneders Try & Hire til et på forhånd aftalt honorar til CFOPEOPLE