CFOPEOPLE A/S arbejder med FN's verdensmål

CFOPEOPLE A/S arbejder aktivt med FN´s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.             Vi er dedikerede til at bidrage positivt til vores samfund og planeten ved at fokusere på forskellige områder, herunder ligestilling mellem køn samt anstændige jobs og økonomisk vækst.

5. Ligestilling mellem kønnene

Vi er stolte over at kunne præsentere kønsfordelingen i CFOPEOPLE A/S kandidatdatabase, der afspejler vores dedikation til ligestilling. Blandt vores 4.000+ kandidater udgør kvinder 51% og mænd 49%. Denne balance og diversitet er ikke blot et tal, men en konkret manifestation af vores bestræbelser på at sikre, at alle køn har lige muligheder og repræsentation inden for økonomiområdet.

8. Anstændige jobs og økonomisk vækst

Hos CFOPEOPLE forpligter vi os til FN’s Verdensmål nr. 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst. Vi identificerer dygtige dygtige økonomifolk og matcher dem med virksomheder, der fremmer økonomisk vækst. Vi fremmer også diversitet og inklusion på arbejdspladsen ved at identificere og præsentere mangfoldige økonomi-kandidater til vores kunder. Vi mener, at mangfoldighed ikke kun beriger arbejdsstyrken, men også bidrager til bedre beslutningstagning og resultater. Ved at sikre, at vores rekrutteringsproces er inkluderende og fri for bias, hjælper vi med at skabe lige muligheder for alle og fremmer et arbejdsmiljø, der er præget af respekt, ligeværd og diversitet.