Sæt skub i din ESG-strategi med praktiske værktøjer og metoder med Eva Grønbjerg

Sæt skub i din ESG-strategi med praktiske værktøjer og metoder med Eva Grønbjerg

CFOPEOPLE A/S, i samarbejde med CSR-konsulent og grundlægger af Sustainify, Eva Grønbjerg, præsenterede et givende ESG-webinar den 27. oktober 2023. Eva Grønbjerg, der bringer over 10 års erfaring til bordet, fortalte om hvordan din virksomhed kan sætte skub i jeres ESG-strategi, og selv hvis du gik glip af det, er der stadig mulighed for at opdage eller genopleve det, da vi nu giver dig mulighed for at downloade slideshowet.

ESG, som står for Environmental, Social, Governance, er langt mere end blot et buzzword. Det er en afgørende faktor i den moderne økonomi og ansvarlig virksomhedsledelse. I dette webinar delte Eva praktiske værktøjer, som du og din organisation kan implementere for at kickstarte jeres ESG-initiativer. 

Hvad Kan Du Forvente At Få Ud Af Dette Webinar?
🌱 Forståelse af ESG’s Betydning: Lær, hvorfor ESG er afgørende for din virksomheds fremtid og dens indvirkning på samfundet som helhed.
🛠 Praktiske Skridt til ESG-Udforskning: Få konkrete trin, der kan hjælpe dig med at komme i gang med din ESG-rejse, uanset hvor du befinder dig i processen.
🧰 Introduktion til værdifulde ESG-værktøjer: Bliv introduceret til værdifulde ESG-værktøjer, der er blevet skabt af Eva selv, og som kan effektivisere din organisations bestræbelser på at blive mere bæredygtig og ansvarlig.
 
ESG er en uundgåelig faktor i nutidens erhvervsliv, og dette webinar er din vej til at forstå, handle og forvandle din organisation til en drivkraft for positiv forandring. Opdag alt dette og meget mere ved at downloade webinaret og blive en del af ESG-bevægelsen. Din virksomheds fremtid vil takke dig. 
 
Hvis du ønsker at modtage invitationer til vores kommende webinars og events, kan du tilmelde dig vores fællesskab her 📬 http://eepurl.com/ij8bSv.
 

Gense webinaret her

Klik på afspilningsknappen herunder

Download slideshowet her

Powered By EmbedPress

Hvilke virksomheder skal ESG-rapportere/bæredygtighedsrapportere ?

I Danmark er der ingen generelle lovgivningsmæssige krav, der pålægger alle virksomheder at ESG-rapportere eller udarbejde bæredygtighedsrapporter. Imidlertid er der flere faktorer og mekanismer, der kan føre til ESG-rapportering i danske virksomheder:
 
  1. 1. Børsnoterede virksomheder: Virksomheder, der er børsnoteret, er underlagt regler om finansiel rapportering og oplysningsforpligtelser, der også inkluderer ESG-elementer. Nasdaq Copenhagen (den danske børs) har retningslinjer for børsnoterede virksomheders ESG-rapportering, selvom kravene kan ændre sig over tid.

    

   2. Stakeholder-press: Interessenter, herunder investorer, leverandøre, kunder og samfundet som helhed, kan presse virksomheder til at rapportere om deres bæredygtighedsindsats og præstationer. Dette kan føre til frivillig ESG-rapportering for små og mellemstore virksomheder

   3. Ansvarlighed og image: Mange danske virksomheder ser værdien i at rapportere om deres ESG-indsats for at fremme deres omdømme og vise samfundsansvar.

CFO-rollen i forandring

Områdeudvides:
• Bæredygtighedsrapportering

Nyefærdigheder/viden:
• Nysgerrighed
• Viden om bæredygtighed

Øget samarbejde:
• Tværfagligt
• Internt og eksternt
• Silo -> matrix
• Flere og nye afdelinger rapporterer til CFO’en 
• Samarbejdsevne
 

CSRD & ESRS

CSRD
Corporate Sustainability Reporting Directive
ErstatterNFRD(Non-financialReporting Directive)
Direktiv fra EU om bæredygtigheds- rapportering
Harmonisering af bæredygtigheds- rapportering
På lige fod med finansielle oplysninger
 
ESRS
European Sustainability Reporting Standards
Standardertilbæredygtigheds-rapportering
Der er 3 kategorier af ESRS-standarder
1. Tværgåendestandarder
2. Emnespecifikkestandarder
3.  Sektorspecifikkestandarder(kommer)
Standarderne indeholder 1178 datapunkter i alt
Datapunkterne skal opgøres i penge, beskrivelse, procenter eller volumen

Standarderne (ESRS)

ESG står for Environmental, Social, and Governance, hvilket er en forkortelse for miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer. Disse faktorer bruges til at vurdere en virksomheds bæredygtighed ud over blot økonomiske resultater.

Environmental-faktorer omfatter for eksempel virksomhedens indvirkning på miljøet og klimaet.

Social-faktorer omfatter virksomhedens forhold til medarbejdere, samfundet og menneskerettigheder.

Governance-faktorer omfatter virksomhedens ledelsesstruktur, etik og gennemsigtighed. Disse faktorer er vigtige for investorer og interessenter, der ønsker at vurdere en virksomheds langsigtede bæredygtighed og risici.

ESRS’erne – ESRS vil blive brugt af virksomheder, der er omfattet af kravene om bæredygtighedsrapportering i EU-direktivet. Disse virksomheder vil skulle udarbejde bæredygtighedsrapporter i overensstemmelse med ESRS for at opfylde de obligatoriske standarder for bæredygtighedsrapportering i EU.

E-Environment

Environmental (Klima og miljø) krav – ialt 539 datapunkter
• ESRSE1 – Climate change: 1 frivillig / 220 datapunkter
• ESRSE2 – Pollution: 9 frivillig / 68 datapunkter
ESRS E3 – Water and marine resources: 16 frivillig / 48 datapunkter
ESRS E4 – Biodiversity and ecosystems: 58 frivillig / 119 datapunkter
ESRS E5 – Resource use and circular economy: 16 frivillig / 84 datapunkter  

 

S-Social

Social (Sociale) krav – 395 datapunkter
• ESRS S1 Own workforce: 61 frivillig / 199 datapunkter
• ESRS S2 Workers in the value chain: 14 frivillig / 67 datapunkter
• ESRS S3 Affected communities: 14 frivillig / 65 datapunkter
• ESRS S4 Consumers and end-users: 14 frivillig / 64 datapunkter

 

G-Government

Governance (ledelse) krav
• ESRSG1Businessconduct: 11 frivillig / 51 datapunkter

Cross cutting standard
• ESRS1GeneralRequirements: Ingen datapunkter
• ESRS 2 General Disclosure: 193 datapunkter

ESG-processen

 Kortlægning
Kenddinestakeholders
Lavduediligenceforbæredygtighed(CSDDD)
 
Dataindsamling
Holdstyrpåmetoderogenheder
GHG-Protokollen
 
Rapportering
ESG–(CSRD)
Ihh.tilESRS’erne 
Taxonomien
SFDR
 
Kommunikation
Markedsføring
Undgågreenwashing
 
Evaluering

Processen

Kom i gang med data

•  Identificer de relevante oplysninger og datapunkter, der skal indsamles og rapporteres
•  Organiser og strukturer dine oplysninger i overensstemmelse med de angivne rapporteringskrav (se evt. også Excel-arket fra EFRAG)
• Sørg for, at dine rapporter er forståelige, relevante, verificerbare, sammenlignelige og repræsenteret på en pålidelig måde

Undgå at pålægge en uforholdsmæssig administrativ byrde på din virksomhed ved at tage hensyn til globale standarder for bæredygtighedsrapportering
 Konsulter relevante interessenter, herunder EFRAG

CFO-rollen

Eksempel på en bæredygtighedserklæring

Ledelsesberetningen:
• Bæredygtighedserklæring
 
Generelle oplysninger
• ESRS2
 
Klima- og miljøoplysninger
• ESRS E1
• ESRS E5
 
Sociale oplysninger
• ESRS S1
• ESRS S2
• ESRS S4
 
Ledelsesoplysninger
• ESRS G1

Tips til CFO'en

Don’ts:
• Køb it-systemer der låser virksomheden til én leverandør
• Fald i silo-tankegang
• Tro du skal vide det hele med det samme og inden du starter
 
Do’s
• Start med en kortlægning
• Identificér relevante afdelinger og ansvarlige
• Tag styring og arbejd systematisk
• Start med det lette først & lær af processen
Tilpas løbende
Brug relevante og rette værktøjer
Tips til CFO'en med ESG rapportering. Do's and don'ts

Værktøjer til CFO'en

   1.  

Chatbots

Chatbots & CFOs

SustainElla

Link til SusainElla – CFO Chatbots om Bæredygtighed: https://sustainella.chat

Kontakt Eva på eg@sustainify.dk

Du kan downloade slideshowet her:

Powered By EmbedPress

Sæt skub i din ESG-strategi med praktiske værktøjer og metoder med Eva Grønbjerg