Grundkursus for interim konsulenter i ESG-rapportering

Vi har glædet os til at invitere dig som interim konsulent til denne nyskabelse, vi har arbejdet på at udvikle gennem det seneste års tid; et grundkursus i etablering af ESG-rapportering hos de tusindvis af kunder, der allerede nu efterspørger kvalificerede konsulenter, der kan hjælpe virksomhederne med at få etableret en konsistent ESG-rapportering

Hvad får du som kursusdeltager ud af kurset?

 • Et grundkursus i ESG hvor du efter kurset vil kunne komme i betragtning som CFOPEOPLE A/S ESG-certificeret interim konsulent, når vi de kommende måneder og år forventer en kraftig stigende efterspørgsel på interim assistance til at få etableret ESG-rapportering hos tusindvis af virksomheder i Danmark 
 • Du får indblik i, hvad revisionshusene i Danmark uddannes i og vil efterspørge hos deres kunder af data m.v., når revisorerne allerede fra i år begynder at revidere virksomheders ESG-data og rapportering. Du vil således ikke bare blive i stand til at afdække behovet i den enkelte virksomhed, men du vil efter kurset kunne forstå og hjælpe virksomhederne med at afdække og definere, hvad virksomhederne bør rapportere på, du kan tage ansvaret for at sætte rapporteringsværktøjet op i virksomhederne, sikre et validt og konsistent data-flow m.v. 

Du kan læse mere detaljeret om kursets indhold i vedlagte kursusbeskrivelse.

Kurset løber over to dage i h.h.v. København og Aarhus.

Alle, der tilmelder sig kurset, vil blive relevans-vurderet af CFOPEOPLE A/S, idet deltagerantallet er begrænset.

Udover kurset og den viden og netværk, du tilegner dig, vil du officielt blive ”CFOPEOPLE ESG-certificeret interim konsulent” hos CFOPEOPLE A/S.

Herudover får du indeholdt i kursus og prisen:

 • CFOPEOPLE A/S intensiv markedsføring ved kundebesøg, LinkedIn- og Googleannoncering og artikler af dig som ESG-interim konsulent 
 • 2 timers gratis ”klippekort” og back up fra kursusunderviserne, når du kommer på en ESG-opgave via CFOPEOPLE A/S og møder en udfordring, du får behov for at drøfte med andre 
 • To årlige ESG-netværksarrangementer med opfølgning, aktuelle cases etc. 
 • Mulighed for at sparre og netværke med de øvrige kursister og CFOPEOPLE´ medarbejdere efterfølgende, når du kommer ud til en kunde og har behov for sparring og rådgivning  
 • Adgang til Stena Recycling´ flere tusinde kunder i Danmark via det strategiske samarbejde mellem CFOPEOPLE A/S og Stena Recycling 

Tidspunkter for kursusafholdelse:

Idet I som interim konsulenter jo lever af at levere timer hos kunder på hverdage, har vi valgt at afholde de to første kurser på h.h.v. en fredag/lørdag samt en lørdag/søndag således:

• Lørdag d. 15. juni – søndag d.16. juni 2024 i Aarhus 
• Fredag d. 23.august – lørdag d. 24. august 2024 i København

Hvad koster det?

Dkk. 8500,- + moms for to dages kursus incl. forplejning begge dage (inkluderer også aftensmad dag 1). 
Overnatning i enkeltværelse kan tilkøbes for dkk. 950,-

Tilmelding:

Du tilmelder dig via ét af disse nedenstående link – og faktura sendes efterfølgende til dig.

Link tilmelding Aarhus d. 15. – 16. juni 2024: https://cfopeople.nemtilmeld.dk/1/

Link tilmelding København d. 23. – 4. august 2024: https://cfopeople.nemtilmeld.dk/2/

​​​​​​​​​​​​​​Det anbefales, at du tilmelder dig hurtigt, idet vi forventer stor efterspørgsel 
 

 

Mere om kurset: 

ESG kursus udviklet og målrettet interim konsulenter. Kurset indebærer ti timers uddannelse over to dage og indeholder følgende: 

 

 • Introduktion til udviklingen inden for bæredygtighed og ESG, herunder CSRD rapportering: Kendskab til begrebet bæredygtig udvikling og dets relevans i forhold til virksomheder, samt udviklingen inden for miljømæssig, social og ledelsesmæssig ansvarlighed (ESG), som ramme for virksomheders arbejde med og rapportering om bæredygtighed. Introduktion til det nye lovkrav Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), som store danske virksomheder skal rapportere efter fra 2024, hhv. 2025 og frem.  

 

 • Kendskab til de 12 ESRS’er, konkrete oplysningskrav og indfasnings-muligheder: CSRD er den lovmæssige ramme fra EU for bæredygtigheds-rapportering og som supplement til lovkravet er der udviklet 12 European Sustainability Reporting Standards (ESRS), som sætter rammen for hvordan virksomhederne skal rapportere, om hvad og de regler der er for indfasning af rapporteringskravene ift. fx virksomhedens størrelse.  

 

 • Indsigt i proces for vurdering af dobbelt væsentlighed: Vurderingen af hvilke bæredygtighedsemner, der er væsentlige for en given virksomhed ud fra en finansiel og miljømæssig og social betragtning er en central del af CSRD og de konkrete rapporteringskrav i ESRS’erne som virksomhederne skal rapportere på. Kendskab til processen er central for implementering af CSRD og ESRS i praksis.   

 

 • Ligheder og forskelle mellem et finansielt og ESG regnskab: Der er en række ligheder til det finansielle regnskab i måden virksomheden forventes at rapportere om ESG og dermed også den måde man arbejder med ESG data på. Tilsvarende er der forskelle særligt i forhold til selve formålet med en rapportering og dermed brugsværdien af de to regnskabsformer.    

 

 • Case om CO2-regnskab: Virksomhedens klimaaftryk og planer for at reducere sin udledning ift. fastlagte mål er en central del af den ESRS der omhandler klima. Via case og online værktøjet Klimakompasset kendskab til hvordan man udregner en virksomheds klimaaftryk og opdeler det i scope 1, 2 og 3.  

 

 • Introduktion til IT-systemet Actionable: Der er mange rapporteringskrav at holde styr på og behov for dokumentation for de oplysninger virksomheden rapporterer ift. revisors review af rapporteringen. Actionable er et IT-system, der vil kunne benyttes til vurdering af væsentlighed og indsamling af data for de rapporteringskrav der er væsentlige for den enkelte virksomhed. Du vil få kendskab til systemet, og hvordan man arbejder med vurdering af væsentlighed.   

 

 • Vurdering af risici, dataopsamling og kontrolmiljøer for ESG data: Som led i arbejdet med at vurdere risici, opsamle data og sikre robuste kontrolmiljøer for ESG data er der en række ligheder og forskelle til finansielle data og informationer som man får indsigt i.
   
 • Krav til dokumentation og kendskab til revisors rolle: Revisor skal afgive en erklæring med begrænset grad af sikkerhed på virksomhedens CSRD rapportering. Og i ESRS er der opstillet konkrete kvalitetskriterier. Indsigt i kravs-niveauet til dokumentation og til hvad revisor som minimum skal erklære sig om.   

 

 • Virksomhedsoplæg – Stena Recycling: Stena Recycling er et eksempel på en virksomhed, der håndterer meget data ift. de affaldsfraktioner som de håndterer for andre virksomheder / deres kunder. Kendskab til den måde de arbejder på med indsamling af data og hvordan, det kan bruges hos deres kunder.  

 

Mød underviserne på kurserne: 

Birgitte, Pernille og Martin har en fælles historik fra PwC’s afdeling for rådgivning og assurance på bæredygtigheds-området, som Birgitte var ledende partner af. Her et kort resume af deres baggrund. De vil alle tre indgå i udviklingen af kursus materialet og i samspil stå for forskellige dele af undervisningssessionerne på kurset.   

 

Birgitte Mogensen ejer board management, som er etableret i 2013. Birgitte er uddannet statsautoriseret revisor (1990) og har været partner i PwC gennem 20+ år og ledet rådgivning og assurance-afdelingen inden for bæredygtighed blandt store og internationale virksomheder. 

Birgitte er ekspert inden for ikke-finansiel rapportering og har indgående kendskab til arbejdet med ESG-regnskaber, indikatorer, samt assurance af det ikke-finansielle område. Birgitte har flere bestyrelsesposter og har desuden været med til udviklingen af de nuværende ESRS-standarder under CSRD og udviklingen af FSR – danske revisorers ESG-nøgletal og efteruddannelse som bæredygtighedsrevisor. 


Pernille Risgaard ejer P&Co, som er etableret i 2014. Pernille har en mastergrad i international miljøvidenskab (2002) og har 20 års erfaring inden for rådgivning og kommunikation af miljø og bæredygtighed af større virksomheder. Bl.a. har Pernille arbejdet syv år for PwC med rådgivning og assurance inden for området.   

Pernille har indgående kendskab til frivillige standarder og udviklinger inden for rapportering om bæredygtighed, herunder CSRD og har bl.a. bistået Danske Bank, DFDS, KommuneKredit og e-conomic med at skrive rapporter om bæredygtighed samt bidraget til FSR – danske revisorers ESG-nøgletal og  efteruddannelse som bæredygtighedsrevisor 


Martin Pedersen er grundlægger af Actionable ESG, som er etableret i 2023. Martin er uddannet i Business and Computer Sciences med en Master i Management Accounting  (2007) og en Minor i Sustainable Business. Martin har 15 års erfaring med implementering af bæredygtighed(s)- og rapportering fra flere perspektiver. Fra PwC med assurance af ESG data; fra virksomheder som Ørsted, DSV og Danske Bank; og fra investorsiden i Akademiker-Pension med implementering af SFDR og SBTi.  Actionable er en IT platform som understøtter virksomheders arbejde med rapportering af bæredygtighed, fx dobbelt væsentlighedsanalyse og oplysningskrav og datapunkter i CSRD. 


                                                                                

Leisa Marud er Chef for bæredygtighed hos Stena Recycling A/S og Rebecca Acha Skjødt Team leder, Bæredygtighed, hos Stena Recycling A/S. 

Stena Recycling har mere end 100.000 kunder på tværs af en bred vifte af industrier og har et netværk af 178 certificerede genanvendelses sanlæg i hele Europa, herunder aktiviteter i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Polen og Italien. Stena Recycling tilbyder en bred vifte af tjenester og løsninger inden for genanvendelse og effektiv ressourcestyring – fra pålidelig indsamling og sikker sortering til industriel genanvendelse samt sikker bortskaffelse af farligt affald. 

Sammen med Stena Recycling kunder genanvender de og deres kunder i øjeblikket 6 millioner tons materialer hvert år.  

Stena Recycling har udviklet et dashboard og data-rapporteringsværktøj incl. et online dashboard, der udover at tilbyde alle tænkelige oplysninger på kundernes leverede affald til genanvendelse leverer data, der kan anvendes i kundernes ESG rapportering. Stena Recycling oplever dog, at 1000-vis af deres kunder endnu ikke har etableret ESG-rapportering og således ikke er klar til at anvende disse data men efterspørger hjælp, til at få etableret et anvendligt ESG rapporerings set-up. Stena Recycling forventer således, at CFOPEOPLES´ interimkonsulenter, der bliver certificeret på disse ESG-kurser, vil kunne hjælpe Stena Recycling´ kunder med at få etableret sådanne ESG-rapporteringer gennem et strategisk samarbejde med CFOPEOPLE A/S. 


Tilmelding:

Du tilmelder dig via ét af disse nedenstående link – og faktura sendes efterfølgende til dig.

Link tilmelding Aarhus d. 15. – 16. juni 2024: https://cfopeople.nemtilmeld.dk/1/

Link tilmelding København d. 23. – 4. august 2024: https://cfopeople.nemtilmeld.dk/2/

​​​​​​​​​​​​​​Det anbefales, at du tilmelder dig hurtigt, idet vi forventer stor efterspørgsel 

Grundkursus for interim konsulenter i ESG-rapportering